Dechovka Jižní Čechy

Na úvod > Texty > Proč ten jetelíček

Proč ten jetelíček

( upr. Lad. Kubeš, text lidový )

1. Proč ten jetelíček, trávu převyšuje,
/: proč každá panenka falešně miluje :/.

2. Některá falešně, jiná zase nesmí,
/: počkejte rodiče Bůh vás trestat musí :/.

3. Sami jste si vzali, co se vám líbilo,
/: a mně zbraňujete co by mě těšilo :/.

4. Těšívala by mě, moje Andulička,
/: teď mě těšit bude po boku šavlička :/.

5. Po boku šavlička, pode mnou kůň vraný,
/: vzpomeneš zapláčeš na mé milování :/.